Asien

Vaccinera dig inför Asienresan

För mer specifik och personlig rådgivning om Asien som resmål angående vaccinationer och intyg – kontakta någon av våra vaccinationsmottagningar.

Om du har blivit vaccinerad mot stelkramp, polio, och difteri har du ett bra grundskydd,  men som i vissa fall kan behöva fyllas på av olika anledningar.  Är du född utomlands har du kanske inte haft den möjligheten att vaccinera dig mot difteri, polio eller stelkramp. Du kan alltid vända dig till våra vaccinationskliniker om du vill ta reda på mer eller boka tid för vaccination av detta grundskydd.
Grundskydd
På flera ställen i Asien kan det finnas problem med vatten- och avloppsrening. Där uppstår lätt spridning av bakterien ETEC samt kolera människor emellan och är därför svår att undvika. Ofta förekommer namnet turistdiarré som ett samlingsnamn på dessa magbesvärssjukdomar. Kolerabakterien Vibrio cholerae  och ETEC sprids via livsmedel som inte har blivit helt genomstekt eller kokt. Bakterierna finns även i vattnet och man brukar ge rådet att inte dricka kranvattnet utomlands för att undvika att bli smittad.  Från att du kommer i kontakt med kolera– och ETECbakterierna tar det så kort tid som 1-2 dygn för att utveckla symtom; illamående, magknip, feber och kräkningar. Vaccineringen mot kolera bör ske senast tre veckor innan avresan då du måste ta två doser i omgångar av vaccinet för att uppnå ett fullgott skydd.
 Kolera (Vibrio cholerae)/ Turistdiarré (ETEC)

Hepatit A orsakar inflammation i levern och smittar genom avföring som i sin tur sprider sig mycket lätt i vatten och genom livsmedel. Allt du stoppar i dig i matväg bör vara genomstek/kokt och ät inte musslor, ostron, råa grönsaker, glass och undvik isbitar i läsken. I och med att din lever blir inflammerad har du större känslighet för vissa läkemedel och alkoholhaltiga drycker. Det är förvånansvärt lätt nuförtiden att undvika att få hepatit A med hjälp av två enkla doser vaccin som håller dig immun under  ca 30 år. Observera att du bara helt skyddad i 30 år om du tar de två doserna med vaccinet antingen med minst sex månader emellan eller högst 1 år efter första dosen.
Hepatit A
Det kan råda särskilda rekommendationer kring vaccinering av malaria, meningokocker och rabies vid resa till Asien. Ibland krävs det även intyg på dina vaccinationer och andra handlingar. På utrikesdepartementets hemsida finns mer information om detta. Angående vilka vaccineringar som är aktuella för just dig får du rådfråga din vaccinationsklinik om.
Intyg och övriga vaccinationer
Rådgör med din vaccinationsklinik om du behöver ta dessa vaccinationer; hepatit B, tyfoid och japansk encefalit. (Om du har tänkt att stanna en längre tid i Asien). Hepatit B kan du få genom att du kommer i kontakt med smittat blod och genom sexuella kontakter. Sjukdomen tyfoid kan du få av att ha blivit smittad genom livsmedel och vill det sig illa kan du få blodförgiftning eller skador fler organ. Japansk encefalit (hjärnhinneinflammation) är en relativt ovanlig sjukdom i Asien som överförs via myggor. Sjukdomen bör tas på stort allvar då man endast kan lindra symtomen och inte behandla. I vissa fall kan den ge hjärnskador eller vara direkt fara för ditt liv.
Längre vistelser i Asien