Östeuropa

Vaccinera dig inför resan till Östeuropa

Vill du ha mer specifik information och personlig reserådgivning om vilka vaccinationer som behövs när du reser till Östeuropa? Då är du välkommen att kontakta någon av våra vaccinationsmottagningar.

Hepatit A sprids via avföring och därför ska man tvätta sina händer noggrant med tvål och vatten. Dessvärre kan vattnet vara förorenat, ät därför mat som du vet är ordentligt tillagad (viruset dör vid tillräcklig upphettning). Undvik att äta ”råa” livsmedel som grönsaker och produkter som glass och is. Det tar ca fyra veckor innan man kan se symtom på att man har blivit smittad. Om du smittas av hepatit A reagerar kroppen med mer känslighet för bland annat läkemedel, då din leverfunktion blir satt ur spel. Vaccinationen sker i två omgångar och med minst ett halvårs mellanrum. Om du har fullföljt två vaccinationsdoser av hepatit A inom utsatt tidspann har du ett skydd i 30 år.
Hepatit A
Den större andelen av svenskar som är födda i Sverige har blivit vaccinerade mot difteri, polio och stelkramp. Om du är född utomlands eller är av hög ålder kanske du har gått miste om detta grundskydd. Boka tid även för grundskyddsvaccinering i samband med din resevaccinering. Rådfråga gärna på din vårdcentral eller vaccinationsklinik om du vill veta mer.
Grundskydd
Bakterietypen ETEC brukar ligga bakom de flesta fall med magsjukebesvär utomlands. Turistdiarré som det kallas sprids lätt från människa till människa. Främst sprids bakterien via vatten och avlopp då reningsverken inte fungerar på ett önskvärt sätt. Det är genom mat och vatten som vi blir smittade då tillagningsprocessen av t.ex. kött och grönsaker fallerar. Dålig handhygien bidrar även till att fler smittas. Tvätta händerna innan dina måltider och efter toalettbesök. Om du är smittad uppvisar du symtom som kräkningar, feber, illamående och magknip inom 24-48 timmar. Se till att du får i dig vätska, som tex te (det går bra att dricka vatten som har kokats) köp gärna vatten på flaska. Du måste börja ta vaccinet mot turistdiarré senast tre veckor innan då du måste ta ytterligare en dos veckan innan du ska resa.
Turistdiarré
I Östeuropa är risken för att få tuberkulos stor, men även i världsdelar som Afrika, Asien och Sydamerika. Sjukdomsbakterierna är luftburna och sprider sig via nysningar och hosta. Det är vanligt att man smittar sina familjemedlemmar då man i regel umgås ofta och nära. Personer som; diabetiker, missbrukare, gamla, infektionskänsliga och spädbarn löper större risk att bli smittade. Tuberkulos bryter vanligtvis ut på kort tid och attackerar lungorna. Det händer att sjukdomen ligger vilande och kan även angripa andra organ i kroppen än lungorna fast det är ytterst ovanligt. Om du upplever dessa symtom som;trötthet, feber, långdragen slemhosta, upphostning av blod, ont i bröstet och viktminskning kan detta vara tecken på att du är smittad av tuberkulos. Ring och rådfråga din vårdcentral angående dina symtom. Sannolikheten att du skulle bli smittad av Tbc i Sverige mycket liten. Högst risk är det för sjukvårdspersonal, om du arbetar med flyktingar (som kan bära på smittan), eller arbetar utomlands i några av de världsdelar som smittorisken är hög. En genomsnittlig turist semestrar ca en-två veckor på ett speciellt resmål och boendet håller en viss standard. Då är det inte nödvändigt att vaccinera sig mot tuberkulos.
Tuberkulos-vaccinering vid längre vistelse
Hepatit B kan överföras via blod eller via sexuella kontakter. Det krävs inte mycket blodkontakt för att smittan ska överföras. Var noga med din handhygien och använd gärna handsprit efter du har tvättat dina händer med tvål och vatten om du har varit i kontakt med blod. Skydda dig också genom att använda kondom vid sexuella förbindelser då det är extremt smittsamt via slemhinnor.Inkubationstiden för hepatit B är ca två till sex månader och då börjar influensaliknande symtom som värk i kroppen, trötthet, feber, ledvärk och huvudvärk visa sig. Symtomen går sedan över till illamående, aptitlöshet och eventuellt kräkningar. I det sista stadiet blir ögonvitorna och huden gulaktig i färgen och de influensaliknande symtomen försvinner. Tröttheten kan dock kvarstå. Om du inte har vaccinerat dig mot hepatit B (som nuförtiden kan ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet) och misstänker att du kan ha blivit smittad kan du inom 24 timmar vaccinera dig och försöka förhindra sjukdomsutvecklingen. Uppsök alltid sjukvård vid misstanke om att du har blivit smittad.
Hepatit B-vaccinering vid längre vistelse