Syd- och centralamerika

Vaccinera dig inför resan till Syd- och centralamerika

I Syd- och centralamerika hittar du både bergskedjor som Anderna, torra öknar som Patagonien och den extrem torra öknen Atacamöknen samt den tropiska regnskogen Amazonas. Världens mest artrikaste regnskog både inom djur och växtliv. Vaccinera dig för att vara på den säkra sidan!

Hepatit A är vanligt förekommande i Sydamerika och smittas via avföringen till livsmedel och överlever länge i vatten. Eftersom vattnet kan vara förorenat bör du tänka på att hålla god handhygien under resan och inte äta frysta produkter som till exempel glass och bär. Undvik gärna mat som inte är tillagad, dvs grönsaker, frukt som inte behöver skalas, samt musslor och ostron. Hepatit A angriper din lever så att din leverfunktion blir kraftigt nedsatt. Blodet får svårt att koagulera och i och med att levern inte klarar av att bryta ned ämnen i kroppen reagerar den på vissa sorters medicin och alkohol. När du har tagit två doser av vaccinet mot hepatit A, ger det dig ett fullgott skydd under 30 år framöver. Observera att det måste gå minst sex månader mellan vaccineringstillfällena och högst ett år för att få det längre skyddet mot hepatit A.
Hepatit A
I länder med undermålig vatten- och avloppsrening uppstår ofta magbesvär som brukar kallas för turistdiarré. En av de mer uppmärksammade sjukdomarna som ingår i benämningen turistdiarré är kolera. Kolerabakterien Vibrio cholerae sprids via vatten och icketillagade livsmedel precis som bakterien Etec. Bakterierna sprids lätt mellan människor och är svår att undvika. Försök att äta mat som är ordentligt genomstekt eller kokt och drick ej kranvattnet. Den vanligaste orsaken till turistdiarré är bakterier av olika slag som sprids mellan människor. Du insjuknar oftast inom ett till två dygn och uppvisar symtom som magknip, illamående, kräkningar och feber. Vaccinblandningen dricker du i två omgångar; första dosen tre veckor innan avresa och den sista dosen senast veckan innan ditt resedatum.
Turistdiarré och kolera
De flesta som är födda i Sverige har fått ett grundskydd mot stelkramp, difteri och polio. Vet du med dig att du saknar vaccinering mot någon eller allihopa av dessa sjukdomar bör du upplysa din vaccinationsklinik om detta i samband med bokning av resevaccination.
Grundskydd
Kontakta din vaccinationsklinik för råd om du behöver vaccinera dig mot hepatit B om du ska stanna längre än tre veckor på semester eller arbeta i Sydamerika.

Hepatit B är extremt smittsamt via blod och slemhinnor. Var noga med din handhygien (använd tvål och handsprit) eftersom det inte krävs mycket blodkontakt för att bli smittad. Glöm inte att använda kondom under hela samlaget vid sexuella kontakter. Om du har fått hepatit B tar det i regel ca två till sex månader innan du märker av influensaliknande symtom; trötthet, värk i kroppen, huvudvärk, ledvärk och feber. Symtomen förändras till aptitlöshet, eventuellt kräkningar och illamående som sedan går över i den karaktäristiska gula huden och gulaktiga ögonvitor. Vid misstanke om att du har blivit smittad och inte har vaccinerat dig för hepatit B innan, går det i vissa fall att vaccinera dig inom 24 timmar från första kontakt med smittan för att motverka sjukdomsutvecklingen. Kontakta din sjukvårdsmottagning för råd.

Hepatit B-vaccination vid längre vistelser
Tyfoid drabbar personer som troligtvis har smittats genom livsmedel som inte har hanterats på ett korrekt sätt. Dåligt tillagad/uppvärmd mat brukar vara boven i dramat. Om du är smittad och har fått tyfoid är det viktigt att du sköter din handhygien efter toalettbesök så att du inte för smittan vidare. Du kan bära på bakterien i flera månader efter du har tillfrisknat. Efter ca 10-14 dagar får du de första symtomen: huvudvärk, muskelvärk, hög feber under en längre tid. Bakterien orsakar också problem med magen, både förstoppning och diarréer. I vissa fall kan personen som är smittad bli förvirrad och få utslag över hela kroppen. Sök vård direkt då tyfoidfebern kan ge dig blodförgiftning och skador på andra organ i kroppen. Vaccinera dig med spruta senast två veckor innan avresa och då är du skyddad i ca tre år. Väljer du att vaccinera dig i tablettform måste du ta den första tabletten tre veckor innan resedatum. Resterande tabletter tar du två dagar efter den första och sista tabletten efter ytterligare två dagar. Då har du skyddat dig mot tyfoidfeber i ett år.
Tyfoid-vaccination vid längre vistelser

För att säkerställa vilka vaccinationer du behöver ta innan din resa ta kontakt med en vaccinationsklinik. Det är olika faktorer som spelar in om du behöver vaccinera dig mot tuberkulos, meningokocker, rabies, gula febern och malaria när du reser till Sydamerika.

Tillhör du någon riskgrupp?