Thailand

Vaccinera dig inför Thailandsresan

Thailand är lika rikt på naturtillgångar som vackra vyer över tropiska skogar, slättland, berg och platåland. De mest kända turistmålen är Phuket, Krabi Ayutthaya, Bangkok, Pattaya, Ko Samui samt Chiang Mai. Nedan följer generella rekommendationer på vilka sjukdomar du bör vaccinera dig mot när du ska semestra i Thailand.

Hepatit A-vaccination rekommenderas för alla resenärer som besöker Thailand. Sjukdomen hepatit A orsakas av ett virus som överförs framför allt via förorenad mat eller dryck som orsakar inflammation i levern. Sjukdomen är vanlig i tropiska länder som t.ex. Thailand. En vaccination med hepatit A ger ett mycket bra skydd under åtminstone ett år. Upprepar du vaccinationen efter ett år, kan du räkna med ett minst 30-årigt skydd mot hepatit A. Barn upp till förskoleåldern blir sällan svårt sjuka. De kan däremot föra smittan vidare efter hemkomsten från Thailand och av den anledningen kan man ändå överväga skydd framför allt till dagisbarn. Är du gravid är det extra viktigt att du skyddar dig mot hepatit A vid resa till områden med hög risk som Thailand.
Hepatit A
Hepatit B orsakas av ett virus som leder till inflammation i levern. Sjukdomen kan överföras sexuellt, men också i samband med tatuering, piercing, öronhåltagning, kirurgiska och dentala ingrepp, blodtransfusion, otillräckligt rengjorda kanyler etc. Vaccinering mot hepatit B bör övervägas till resenärer som kommer att vistas framför allt i Asien (Thailand), Afrika eller Sydamerika under längre tid, men även till korttidsresenärer som besöker dessa världsdelar vid upprepade tillfällen. Även sjukvårdspersonal bör vaccineras mot hepatit B. Ett gott skydd fås i regel efter tre injektioner med hepatit B vaccin, som helst ges under loppet av 6 månader. Om du inte hinner få de två första doserna i god tid före avresan, kan man som alternativ ge tre injektioner under en 3 veckorsperiod. I detta fall bör man komplettera med en fjärde dos efter ett år. Denna dos får ses som en investering inför framtida resor.
Hepatit B
Risken för resenärer att smittas med japansk hjärnhinneinflammation är vanligtvis mycket låg och de flesta korttidsresenärer behöver inte vaccineras. Om man ska övernatta flera veckor på landsbygd när det är risk för smitta rekommenderas vaccination. I norra Thailand finns risk för japansk hjärninflammation framför allt underperioden april till november. I södra Thailand kvarstår risken att insjukna i japansk hjärnhinneinflammation under hela året
Japansk hjärninflammation
Risken för malaria är mycket liten eller ingen alls i stora delar av Thailand. Även om man ska resa till de delar där risken ökar brukar man inte behöva ta läkemedel mot malaria, utan det räcker vanligen med att skydda sig mot myggstick. För att skydda sig mot myggstick bör man använda myggstift på kvällen, och antingen ha luftkonditionering eller en fläkt i det rum man sover i. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar som står öppna. Som skydd över sängen kan man också ta med sig ett eget nät som är impregnerat med ett medel som gör att myggorna undviker nätet. Om man ska resa till så pass isolerad landsbygd i malariaområden att det inte går att nå sjukvård inom ett dygn kan man behöva ha med sig läkemedel mot malaria på resan. I Thailand finns risk för malaria framför allt längs gränser mot Burma och Kambodja.

Vad det gäller gula febern kräver myndigheterna i Thailand ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns. På en vaccinationsmottagning kan man få aktuell information om vilka länder det gäller.

Malaria och gula febern
Det finns inget registrerat vaccin mot turistdiarré i Sverige, men vissa resenärer kan ibland rekommenderas att använda ett drickbart vaccin mot kolera när de ska resa till Thailand.

Kommer du att leva under enklare livsmedelshygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolerasmitta, arbeta i flyktingläger eller om du äter syrareducerande mediciner, har någon bakomliggande sjukdom som t.ex. tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom (som innebär att du kan bli svårare sjuk) bör du överväga vaccinationen.

Vaccinet ges i form av dryck och omfattar två doser. Skyddseffekten mot kolera är god och kvarstår hos vuxna i upp till 2 år, men hos barn endast i 6 månader. Rådgör med din vaccinationsklinik för att säkerställa vad som gäller för dig när du åker till Thailand.

Turistdiarré

Tyfoid är en allvarlig tarminfektion som förorsakas av en bakterie. Sjukdomen finns framför allt i Asien (Thailand), Afrika, Syd- och Mellanamerika och beror på bristande livsmedelshygien. Den individuella risken för tyfoid är mycket liten, varför du inte behöver vaccinera dig inför en kortare turistresa. Vaccination rekommenderas om man ska stanna i mer än tre veckor i Thailand och äta på mycket enkla matställen utanför turistområden eller om man ska leva tillsammans med ortsbefolkningen. Det finns två olika vacciner mot tyfoid; dels kapslar som sväljs, dels ett vaccin som injiceras. Skyddet kvarstår 1- 3 år.

Tyfoid