Vaccinationer

Vaccinationer när du ska resa utomlands

På denna sida finns vaccinationsrekommendationer för olika delar av världen. Klicka på namnet av den världsdelen du är intresserad av att åka till. Där kan du ta del av viss information av vilka vaccinationer som du kan tänkas behöva. Du bör dock alltid kontakta en vaccinationsmottagning för att få en aktuell och till 100% korrekt information om just ditt resmål. Ta reda på vad som gäller lång tid i förväg eftersom vissa vaccinationer måste tas upp till 10 veckor före avresa och eventuellt kräver intyg eller liknande. Du hittar ytterligare information via våra länkar längst ned på sidan.

Det är många som reser till Thailand och därför finns det information specifikt om vilka vaccinationer du behöver ta. Gå vidare till information om Thailand.

Allmän info om vaccinationer

Alla personer oavsett om man reser utomlands eller stannar hemma i Sverige – bör ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp och difteri. De som inte blivit vaccinerade mot eller haft mässling bör även överväga denna vaccination. I viss mån gäller även detta påssjuka och röda hund.

Världskarta över vaccinationer

Vaccination när du åker till USA eller Kanada Resevaccin inför din resa till Asien Resevaccin inför din resa till Östauropa Resevaccin innan din resa till Sydamerika Resevaccin innan du åker till Afrika Resevaccin innan du åker till Thailand Resevaccin innan du åker till Australien och Oceanien

 

2565

Resevaccinationer i år

14

Samarbetspartners

2503

Utförda resor

2348

Rekommendationer

Kompletterande skydd för säsongsvaccinationer

Alla personer – oavsett om man reser utomlands eller stannar hemma i Sverige – bör ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp och difteri. De som inte blivit vaccinerade mot eller haft mässling bör även överväga denna vaccination. I viss mån gäller även detta påssjuka och röda hund. Boka tid för vaccination nu!

VACCINATION MOT TBE – FÄSTINGENCEFALIT (TBE / FSME)

Ett enda fästingbett kan ge dig TBE, en virussjukdom som orsakar inflammation i hjärnan. Idag finns ingen medicin som botar TBE, men fästingvaccin skyddar. Virus finns i fästingens spottkörtlar och överförs direkt vid bettillfället. Eftersom en fästing är aktiv när temperaturen överstiger ca 7 grader Celsius finns risk för sjukdomen redan under våren. De flesta fall av TBE ses dock under sommaren och hösten. Smittan finns i Sverige främst inom Upplands och Södermanlands skärgårdar, delar av Mälaren och i mindre omfattning längs ostkusten ner mot Blekinge. Sjukdomen finns dessutom på Åland samt i Centraleuropa, Baltiska länderna och Ryssland.

Personer som ofta drar på sig fästingar i dessa områden bör vaccineras. Vaccinationen omfattar tre injektioner som ger ett gott skydd under de tre första åren. Därefter ges en injektion med 3-5 års intervall om risken kvarstår.

INFLUENSA

Influensa är en virussjukdom där smittspridningen sker genom dropp- eller kontaktsmitta. Sjukdomen förekommer hos oss i Sverige under vinterhalvåret, men har dessförinnan drabbat andra delar av världen. Vaccination mot influensa rekommenderas i första hand till personer med någon bakomliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar. Dessa personer löper stor risk att bli svårt sjuka i sjukdomen. Man kan också överväga vaccinationen inför en utlandsresa, dels för att minska risken för sängläge under resan, dels för att inte ta – i regel redan hårt ansträngda – sjukvårdsresurser i anspråk i landet du besöker.